top of page
244425646_402393304622583_6351730083319906634_n.jpg

Bewustzijn

Het bewustzijn is datgene dat ons bewust maakt van het leven, op een manier dat we op een bewuste manier beslissingen kunnen nemen over het leven. We beginnen met het maken van bewuste beslissingen gebaseerd op intuïtie maar we herinneren ons, op een bewust niveau, wat we gedaan hebben. We herinneren ons de consequenties en geleidelijk wordt die gevoelsbeslissing een logicabeslissing. We ontwikkelen ‘redenen’ waarom we zulke beslissingen nemen. De ontwikkeling van het bewuste uit het onbewuste is een natuurlijke progressie op dezelfde manier waarop het zich rechtopstaand voortbewegen een natuurlijke progressie is van de voortbeweging op vier (of meer) poten. De menselijke ontwikkeling ligt op het niveau van de uitbreiding van het bewustzijn.


Op het onbewuste niveau zijn we ook volledig verbonden met het leven. Het leerproces van wat er voor ons werkt en wat er in bepaalde omstandigheden werkt, is op het hedendaagse menselijke ontwikkelingsniveau, niet veel meer dan onbewuste reactiepatronen. Al de interacties zijn het gevolg van ‘gevoelens’ (emoties) en er komt weinig ‘weten’ waarom deze zich voordoen bij kijken. Emoties bepalen onze houding tegenover de buitenwereld, niet logica. We zijn gemakkelijk overtuigd door emotionele argumenten, die dan ook door elke overheid gebruikt worden, alsook door reclamebureaus of gelijk welke andere macht die onze stem of onze steun nodig heeft. Het is het zich bewust worden van deze onderliggende gevoelens dat we bewustzijn noemen. Op deze manier kunnen we ons bewust worden van het feit dat de mensheid erg weinig weet over het hoe en het waarom van onze eigen reactiepatronen. Eén van de redenen hiervoor is het feit dat onze geneeskunde zich afgescheiden heeft van de wetenschap. Dit betekent dat de medische ‘specialismen’ niet langer gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis. Hier vallen onder andere ook de velden van psychologie, psychiatrie en sociologie onder.


Er bestaan drie verschillende delen in bewustzijn.


  1. Innerlijk Bewustzijn

We worden ons bewust van sommige van de interne processen van het lichaam en van de geest. We beginnen bepaalde dingen te voelen en dat leidt ons tot specifieke handelingen. Dit geldt zowel voor de fysieke als voor de geestgevoelens. We merken eerst fysische tekens die ‘een betekenis’ blijken te hebben en we leren manieren om op deze tekens te reageren met de bedoeling om de tekens te laten verdwijnen.

Wanneer we ouder worden doen we net hetzelfde met sommige tekens die hun oorsprong in de geest vinden. We worden ons meer bewust van hoe bepaalde fysische veranderingen binnenin ons zich voordoen wanneer we ons in bepaalde situaties bevinden. Dit laat ons toe om beslissingen te nemen over hoe we met de situatie zullen omgaan zonder dat het fysieke evenwicht verstoord dient te worden. Het laat ons toe om ons aan te passen alvorens de fysische tekens van een verstoord evenwicht optreden, zich tonen in de weefsels van het lichaam.

Het bewustzijn van onze innerlijke processen laat ons toe te leren wie we werkelijk zijn en wat de innerlijke noden zijn om ons evenwicht in het leven te behouden.


2. Uiterlijk Bewustzijn

Voornamelijk via onze zintuigen nemen we nota van onze buitenwereld. Onze omgeving is een studieonderwerp om ons toe te laten ons ‘begrip’ over hoe het werkt en hoe het gestructureerd is uit te breiden. We leren de verschillende elementen binnen die omgeving kennen en we beginnen te begrijpen hoe deze ons beïnvloeden. Onze onbewuste geest vindt manieren om te overleven in het grote onbekende waarmee we omringd zijn en we gebruiken deze routinematig als vaste overlevingspatronen.

Omdat ons overleven in de buitenwereld vooral afhangt van onze kennis en interpretatie van onze omgeving is het ook logisch dat, in dit vroeg stadium van de menselijke ontwikkeling waarin we ons nu bevinden, de nadruk van de bewustzijnsontwikkeling op dit niveau ligt. Onze aandacht wordt vooral getrokken door onze omgeving en hoe deze ons leven beïnvloedt, meer dan een innerlijk bewustzijn waarin we meer over onszelf te weten zullen komen.

Onze groeiende kennis over de buitenwereld laat ons toe om bepaalde situaties te evalueren in relatie tot het effect dit op ons innerlijk evenwicht kan hebben. Dit leerproces heeft enkel waarde als het gaat over onze eigen ervaringen, niet over een evaluatie die iemand anders voor ons gemaakt heeft. Dit soort informatie verspreiden tussen de mensen gaat geen enkel individu helpen in de uitbreiding van zijn geest, in het meer te weten komen over de echte effecten de omgeving heeft op de enkeling. Kennis is een erg persoonlijke vereiste.

Bewustzijn kan enkel ontwikkelen door eigen ervaring, eigen observatie, eigen analyse.


3. Reactie Bewustzijn

Tussen onze innerlijke wereld en onze buitenwereld is er een constante stroom van interacties. Deze beïnvloeden elkaar voortdurend. Door het groeiend bewustzijn over onze binnen- en buitenwereld worden we op de eerste plaats bewust van het feit dat onze omgeving een invloed uitoefent op ons innerlijk evenwicht. Een verdere ontwikkeling is ons bewust worden van hoe onze innerlijke wereld onze omgeving beïnvloedt. Ons realiseren hoe wij veranderingen aanbrengen in onze buitenwereld is een cruciale stap in de verruiming van de bewuste geest. Wat er rondom ons gebeurt heeft een directe invloed op ons, maar tegelijkertijd, wat er binnenin ons gebeurt, wat wij uitstralen, heeft ook een direct effect op onze omgeving.

Zich bewust zijn van de invloed die men zelf heeft op de omgeving laat ons toe om bewust ons gedrag en houding aan te passen. Dit is van onschatbare waarde aangezien de omgeving de enkeling niet steeds biedt wat dat individu op dat moment nodig heeft. Maar, door gebruik te maken van dit bewustzijn kan het individu zijn standpunt wijzigen waardoor hij/zij andere signalen uitzendt die de reactie van de omgeving als gevolg daarvan gaat wijzigen. Dit laat het individu toe om zijn eigen innerlijke wereld, eigen reactie, te veranderen enkel en alleen omdat de buitensituatie nu anders is.


Het is enkel door zich bewust te worden van de uitwisseling in beide richtingen dat een individu zijn of haar geest heeft verruimd tot het niveau waar het individu een directe controle heeft om in de innerlijke status de nodige veranderingen aan te brengen door zijn/haar persoonlijk omgeving te veranderen. Voor het grote deel van de mensheid wordt het meeste bewustzijnswerk geleverd op het niveau van reactiepatronen. Om hiervan echt gebruik te maken moet men eerst en vooral over een diep bewustzijn beschikken van de innerlijke en uiterlijke wereld. Men kan reactiepatronen observeren zowel van binnenuit als van buitenuit om kennis te vergaren over de manier waarop men z’n omgeving kan wijzigen door innerlijke veranderingen door te voeren.

bottom of page