top of page
IMG_7651.JPG

Quantics

Maatschappijstructuur

1. Economische Structuur

 • Elke persoon geeft aan de gemeenschap zijn/haar tijd, toewijding, vaardigheden en kennis. De diversiteit van deze giften zal ervoor zorgen dat iedereen kan voorzien worden in zijn/haar noden.

 • Elke persoon heeft het recht om de hulp van anderen in te roepen wanneer dit nodig is. En elke persoon is vrij om op zo’n vraag te antwoorden zoals hij/zij wilt.

 • Alle materiële economische activiteit bestaat uit de uitwisseling van giften. Er is noodzakelijkheid voor compensatie voor deze giften.

 • Binnen de gemeenschap is er geen financiële structuur.

 • Binnen de gemeenschap is er geen schuld structuur, op geen enkel niveau.

 • De gemeenschap, als een eenheid, zal van buitenaf de nodige hulp, gereedschappen en provisies aanwerven die nodig zijn voor individuen binnen de gemeenschap.

 • Alle economische activiteit met de buitenwereld zal verricht worden door de gemeenschap, niet door de individuen.


2. Wettelijke Structuur

 • Er is geen wettelijke structuur over en boven het individu.

 • Alle conflictsituaties worden opgelost door individuen die zelf evalueren en analyseren wat zij zelf kunnen doen om de situatie te veranderen.

 • Geen persoon zal een ander persoon beoordelen over zijn/haar woorden en daden.


3. Opleiding Structuur

 • Iedereen zal de Natuurwetten bestuderen. Enkel de Natuur wordt bestudeerd, van het universum tot het menszijn.

 • Alle kinderen worden opgeleid in de kennis van de Natuurwetten.

 • Er is geen formele schoolstructuur. Elk kind zal leren waar het klaar voor is, op de tijd wanneer het individuele kind klaar is om de informatie te verwerken.

 • Elke persoon zal zijn/haar kennis en weten over de Natuurwetten doorgeven aan elk kind dat zijn/haar inbreng vereist.

 • Kinderen zullen een variëteit aan vaardigheden, geschikt voor hun mogelijkheden, tijdschema en leermethode aanleren.

 • Er is geen certificatie van geen enkele vaardigheid of kennis vereist voor een kind of volwassene.


4. Gezondheidsstructuur

 • Elke persoon is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.

 • Elke persoon zal leren hoe de geest te gebruiken als voornaamste genezingsmiddel.

 • Geen formeel gezondheidscentrum of gezondheidspolis bestaat binnen de gemeenschap. Alle ziekten zijn de zorg van het individu, met begeleiding van leraren waar en wanneer dat nodig mocht zijn.

 • Als hulp van buitenaf vereist is in speciale omstandigheden dan zal de gemeenschap dit organiseren en de volledige verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Eens de zorg voor een specifiek fysisch trauma is overgedragen aan de technische vaardigheden van de medische wereld in de buitenwereld dan zal de gemeenschap ervoor zorgen dat alle nodige zorgen voor dit individu voorzien worden.


Elke persoon zal advies en hulp aangaande gezondheid aanbieden wanneer een individu hierom vraagt.

Er wordt geen oordeel geveld over geen ander individu z’n gezondheidsstatus.

bottom of page