top of page

De Natuurwetten

243415945_399877534874160_1976199962225295112_n.jpg

Alles is energie

Alle materiële deeltjes zijn een uitdrukking van een energetisch veld. Deze zijn, en gedragen zich tegelijkertijd als een energetische golf en als materiële deeltjes. Hoe de energie zich aan ons presenteert wordt bepaald door de manier waarop we ernaar kijken. Het kleinste deel van de energie wordt een quantum genoemd

Energie is georganiseerd in quantum onderdelen

Een minimum hoeveelheid aan energie is een quantum. Er zijn een welbepaald aantal quantum onderdelen. Deze zijn de basisfrequenties van waaruit de gehele creatie gevormd wordt. Alles is een samenvoeging van deze basisfrequenties. De manier waarop deze onderdelen met elkaar verbonden worden en samengevoegd worden verklaart de enorme variëteit aan fysieke manifestaties

244343236_401769254684988_2528344817459751484_n.jpg
245134650_406512160877364_7424022765842158542_n.jpg

Niets is absoluut. Alles zijn potenties en mogelijkheden

Gelijk welke meting of test levert enkel een mogelijk resultaat op. Omdat alles in de natuur mogelijk is kan men enkel en alleen de kans bepalen dat het zich op een specifieke manier voordoet. De meting of test zal een welbepaald resultaat opleveren uit al de mogelijkheden die binnen de natuur aanwezig zijn. De volgende keer dat men dezelfde meting doet zal het resultaat in principe weer totaal nieuw zijn, hetgeen betekent dat het ofwel hetzelfde is als het vorige resultaat ofwel niet. Er bestaat geen vast absoluut eindproduct voor gelijk welke meting of test die men kan uitvoeren. Alle natuurlijke dingen bevatten, per definitie, alle mogelijkheden, ook als we deze niet allemaal kunnen aantonen. In het leven is alles mogelijk, zelfs het onmogelijke

Meten bepaalt onze werkelijkheid

Tot op het moment waarop de status van een quantum deeltje gemeten wordt is deze status onbepaald en kan aanzien worden als het geheel van alle mogelijkheden. Nadat een meting gebeurd is wordt de status van het deeltje vastgelegd en alle daaropvolgende metingen aangaande dat deeltje zal tot hetzelfde resultaat leiden. Tussen de metingen in bestaat het systeem in een superpositie van twee veranderingen die ofwel een versterking ofwel een verzwakking zijn van de positie die gemeten werd. Elke daaropvolgende meting brengt het systeem terug naar de ene vastgelegde status. De realiteit is niets anders dan het resultaat van een meting, van een waarneming. De manier waarop we naar een energieveld kijken bepaalt wat we zien. Onze realiteit is het directe resultaat van hoe we het energieveld waar we deel van uitmaken observeren

244425646_402393304622583_6351730083319906634_n.jpg
241644445_386405216221392_3274332657107329439_n.jpg

Voortdurende beweging

Alles is voortdurend in beweging. Wanneer een quantum energie erg vertraagt of erg versnelt dan verandert de energetische status. Beweging creëert de transformatie van energie omdat het evenwichtspunt, die de bepaalde energiefrequentie probeert te bewaren, naar een ander niveau verplaatst wordt. De evenwichtspunten verplaatsen zich ook, net als de energie zelf. Er is de circulaire beweging rond een middelpunt en er is de beweging van het middelpunt op z’n eigen circulair pad, dat zelf ook een middelpunt heeft en dus ook weer circulair beweegt, en zo verder. Cycli binnenin cycli.
Het is de voortdurende beweging van de creatie die instaat voor ons begrip van tijd

Quantum correlaties zijn niet lineair

Wanneer twee quantum deeltjes op de juiste manier met elkaar omgaan dan is de status van de ene afhankelijk van de status van de andere, ongeacht hoever ze uit elkaar zijn. De correlatie tussen deze twee kan op geen enkele manier verklaard worden door gelijk welke lokale theorie waarin de deeltjes een vaste status hebben. Hun status is onbepaald tot op het moment dat men deze gaat meten. Dan worden beiden absoluut en wordt hun status vastgelegd.
Alhoewel de verbindingen altijd aanwezig is (alles is met elkaar verbonden) fluctueren de connecties tussen deze twee specifieke quantum deeltjes tussen erg sterk en erg zwak. Wanneer we onze aandacht vestigen op twee specifieke deeltjes dan worden deze heel erg afhankelijk van elkaar, in die mate dat door het fixeren van de ene in één wel bepaalde status de status van de andere tegelijkertijd ook vastgelegd wordt

241634177_386405609554686_5581855733149291003_n.jpg
241633647_386405366221377_4807444785380997467_n.jpg

Alles wat niet verboden is is noodzakelijk

Een quantum deeltje dat zich van punt A naar punt B begeeft gebruikt hiervoor alle mogelijke paden op dezelfde tijd. Dit is inclusief de paden van heel erg onwaarschijnlijke evenementen. De volledige theorie over quantum electro-dynamica (QED) gebruikt alle mogelijke processen, zelfs diegene die belachelijk lijken. Het eindresultaat is altijd de totale som van alle mogelijkheden.
Wanneer we een specifiek pad tussen punt A en punt B willen volgen dan ‘fixeren’ we in feite het deeltje in één bepaalde positie over dit pad. Door het deeltje te observeren op de reis van A naar B creëren we de realiteit van die specifieke route, hetgeen ons niet langer toelaat om een andere mogelijkheid waar te nemen

Actie en reactie

Elke actie uitgevoerd op een energetisch veld zal een gelijke reactie in de tegenovergestelde richting binnen dat veld opwekken. De actie verstoort het evenwicht van dat moment binnen het veld en het veld zal reageren door te proberen om deze storing te herstellen. Een energetisch veld, met alles wat zich erin bevindt, inclusief alle materie, zal zich tegen elke kracht verzetten die het natuurlijke en momentele evenwicht tracht te verstoren. Evolutie is dan ook het zich verplaatsen van dat evenwicht van de ene stabiele configuratie naar de andere. Dit gebeurt wanneer het energieveld niet langer in staat is om terug te keren naar z’n oorspronkelijk evenwicht, waardoor het zich aanpast aan het nieuwe evenwichtspunt

252882178_421536446041602_2395898692785957665_n.jpg
MOON June 2021.jpg

In een gesloten energetisch systeem kan energie enkel uitgewisseld worden, niet gecreëerd of verloren

De totale hoeveelheid energie binnen een systeem blijft altijd constant. Interacties hebben enkel een transformatie van energie tot gevolg, een verandering van de ene vorm van energie in een andere. Geen energie gaat ooit verloren. Geen energie wordt ooit bijgezet. De fysieke materie is een hoeveelheid energie die ‘vastgepind’ is in materie, waardoor de hoeveelheid energie die beschikbaar is voor de vrije stroming binnen dat veld vermindert. Er is een constante uitwisseling van energie tussen de fysieke en de niet-fysieke elementen binnen zulk een veld

bottom of page