top of page
Front Cover Book.jpg

Manifest

Doelverklaring

ManifestWij geloven in de Natuur als de Oppermacht


Wij geloven dat het menselijke leven gecreëerd werd en bestuurd wordt door de Natuur


Wij geloven dat het lichaam een uitdrukking is van de geest


Wij geloven dat de individuele geest het controlecentrum is van dat individuele leven


Wij geloven dat eenieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gevoelens, gedachten, woorden en daden


Wij geloven dat elk leven gerespecteerd moet worden, te beginnen met het eigen leven


HET IS DE OPDRACHT VAN ELKE MENS OM BEWUST TE WORDEN

Wij geloven dat elk individu vrij is om zijn eigen manier van leven te kiezen en dat deze keuze moet gerespecteerd worden door andere individuen


Wij geloven dat elk individu een unieke combinatie van menselijke energieën is, bestaande uit de constitutie van het individu en de vroege ervaringen in het leven


Wij geloven dat elk individueel leven het resultaat is van energetische interacties tussen de buitenwereld en de binnenwereld van dat individu


Wij geloven dat er geen oordelende macht over een individu bestaat


Wij geloven dat geen artificiële intelligentie waarde toevoegt aan een mensenleven maar dat het de waarde van de levenservaringen vermindert


Wij geloven dat de essentie van een maatschappij de kracht van het geven is


Wij geloven dat een mens geen schulden heeft ten aanzien van de giften die hij of zij ontvangt


Wij geloven dat enkel mensen die leven volgens de bovenstaande geloofsovertuiging een gemeenschap kunnen vormen die gebouwd is op dit geloof

bottom of page